I samband med skilsmässa och separation kan vi erbjuda terapi för att ge hjälp i en svår situation. När man börjar fundera på relationen och överväger skilsmässa kan det bli svårt att veta hur man ska göra. Har man verkligen uttömt alla möjligheter till att få relationen att fungera eller har man missat något? Hur blir livet under och efter skilsmässan? Och om man har barn, ska man stanna kvar i en dålig relation för deras skull? Hur berättar man för dem och hur gör man för att de inte ska påverkas negativt av skilsmässan? På vår mottagning i centrala Västerås får du adekvat stöd, råd och vägledning.

skilsmässa västerås

Det som inte fick hända

När det som inte fick hända ändå händer, eller håller på att hända, kan man behöva hjälp. Ibland behöver man helt egen hjälp inför att ta ett beslut, hur man ska göra helt enkelt. Vi kan då hjälpa dig att se på situationen klart och objektivt. I andra fall kan har man redan tagit beslut om att separera men vill undvika konflikter för att kunna ha en fortsatt bra kommunikation kring eventuella barn. Ett annat exempel är att båda i relationen behöver hjälp att komma fram till hur man ska göra. Man är villrådig och behöver någon som är helt opartisk att bringa klarhet och vägleda i hur olika alternativ kan se ut. Ser man förutsättningar och vill fortsätta med initialt stöd från oss kan man gå över i en parterapi.

Olika behov av hjälp

Frågorna och ovissheten blir som regel stor med en tilltagande känsla av ångest. Det blir svårt att veta hur man ska göra och hur blir det beroende på vilken väg man väljer att gå. Vi har stor erfarenhet av relationer i kris och vet vilka känslor och tankar du har kring dig. Det finns otaliga anledningar till att man överväger att avsluta en relation och därmed kan behovet av hjälp och stöd vara väldigt olika.

Att börja fundera på att ta upp samtalsämnet med sin partner, att våga uttala orden jag vill skiljas är som regel sammankopplat med stor beslutsångest. Vi kan ge stöd, hjälp och rådgivning kring tankar och känslor före, under eller efter en skilsmässa.