Självkänsla är något av det viktigaste för att må bra i vardagen. En negativ självkänsla kan, utan att man tänker på det, leda till en rad olika problem med exempelvis relationer. En vanlig missuppfattning är att självkänsla och självförtroende är samma sak. Att trycka sig vara duktig på ett visst område och därför med lätthet kunna briljera inför omgivningen är en sak, och kallas självförtroende. Men hur man trivs med sig själv är en annan och det är vad som avses med självkänsla. Det är dock vanligt att en låg självkänsla med tiden sänker även självförtroendet. På vår mottagning i centrala Västerås erbjuder vi terapi för att få bättre självkänsla. Välkommen till oss!

självkänsla västerås

Vanligt med låg självkänsla

Att ha en låg självkänsla är troligen betydligt vanligare än vad många tror. Den fasad en person med låg självkänsla ofta gömmer sig bakom vilseleder troligen många. Fasaden har också en benägenhet att justeras för att passa in beroende på situation. I sociala sammanhang kan det bli besvärligt. Att ständigt bevaka omgivningen för att uppfatta signaler som tycks ge indikationer på om man säger eller gör något som uppfattas som märkligt. En blick kan vara tillräckligt för att man ska känna sig totalt bortgjord eller oönskad i sammanhanget. Ett annat exempel kan vara två personer som pratar varav den ena tittar till på personen med låg självkänsla vilken uppfattar det som att deras samtal går ut på att prata negativt om personen i fråga.

Det finns otaligt många situationer där en låg självkänsla på ett felaktigt sätt gång efter annan kommer bekräfta en negativ bild som dig själv.

Få bättre självkänsla med KBT

Med terapi baserad på KBT kan vi hjälpa dig att få bättre självkänsla, att bryta med en negativ känsla om dig själv. Vi vänder oss starkt emot denna typ av känsla eftersom vi dagligen möter personer som påverkas starkt av den. Självkänslan är helt avgörande för hur du känner dig och påverkar varje dag i ditt liv. Det finns i grund och botten ingen anledning att acceptera att den är negativ.

Det finns många vägar att gå för att påverka din självbild till att först bli ganska neutral och därefter väga över till positiv. Utöver KBT använder vi oss också av samtalsteknik som används inom coaching.