Vi erbjuder parterapi i Västerås för alla tänkbara situationer, från att utveckla relationen till en akut kris. I vår parterapi används KBT (kognitiv beteendeterapi) och är lösningsfokuserad. Att man försökt hantera problem i relationen på egen hand innan man söker sig till parterapi vanligt. Det är därför viktigt att man snabbt känner att något händer när man söker hjälp. Av den anledningen är en parterapi som baseras på KBT gynnsam. Terapiformen har gjort sig känd för att fokusera på nutid snarare än dåtid.

parterapi västerås

Handlingskraftig parterapi i Västerås

Vår parterapi börjar med att ni får berätta om er relation och vad ni vill ha hjälp med. Ibland kan det man har att prata om vara svårt och framkalla många känslor. Vi kommer hela tiden hjälpa er båda oavsett bakomliggande anledning. Vår uppgift är inte att dela ut skuldbörda till någon. Som en extern och professionell part ser vi klart på situationen, håller samtalen konstruktiva för att arbeta fram en bra lösning som ni känner er bekväma med. Utöver det ni pekar ut som ett problem i relationen kommer vi troligen ställa frågor kring helt andra saker. Det gör vi för att se hur relationen fungerar på andra områden, eftersom det ena kan påverka det andra. Välkommen till en lösningsfokuserad parterapi i Västerås!

Parterapi i nöd och lust

En relation utsätts över tid för många prövningar där externa faktorer som exempelvis stress, ekonomi och det berömda vardagspusslet kan vara några. Båda i relationen påverkas och förändras också med tiden och ibland förändras man i otakt varpå slitningar kan uppstå i relationen. Många förändringar sker långsamt och det kan därför vara svårt att veta vad som gett vad när man väl börjar identifiera problematik.

Vid en akut kris, som exempelvis en avslöjad otrohet, kan parterapi vara helt avgörande för relationens framtid. Båda hamnar i en svår situation med mycket starka känslor. Den ena behöver hjälp att förklara vad som hänt och varför utan att slita upp ytterligare känslor och den andra behöver hjälp att hantera känslorna, förstå vad som hänt och varför. Vid en sådan händelse bör ni kontakta oss så snart som möjligt. Med andra ord kan parterapi användas både i nöd och lust.

Kan man prata om allt?

Ibland skjuter man på att söka hjälp på grund av en oro kring om man kan prata om just det man upplever som ett problem. Det finns flera orsaker till det. Man känner att det kanske är fel att känna som man gör, att man kanske inte får förståelse för problematiken eller att det kan kopplas till skuld och skam. Det kan handla om fördelning av vardagssysslor, ekonomi och sexliv för att nämna några områden. Att man upplever slitningar i relationen är jobbigt i sig, men att prata om det i en parterapi kan på förhand upplevas svårt.

Så ska det inte vara. Vi är vana att prata i alla delar som kan ingå i en relation. Inget ämne är för stort eller för litet att ta upp. Vår utgångspunkt är hela tiden att söka efter lösningar oavsett vad det handlar om. Vi välkomnar att man pratar så öppet som möjligt i alla delar som berörs inom parterapin.