KBT kan framgångsrikt användas vid terapi mot depression vilket du kan få hos oss. Till vår mottagning i Västerås är du välkommen för att snabbt få hjälp, stöd och handfast vägledning så snart du känner av en depression. Det är mycket vanligt att man ändå gått en stund och försökt hantera det som känts som en nedstämdhet innan man kontaktar oss. En depression kommer ofta smygande över tid vilket gör att man sakta vänjer sig vid ett depressiva känslor. Helt enkelt vänjer man sig sakta vid att känna sig allt mer nedstämd.

terapi mot depression Västerås

Terapi mot depression

Hos oss får du en KBT-grundad terapi mot depression där vi börjar med att prata kring hur du känner dig och hur länge det pågått. Det är viktigt för oss att så snabbt som möjligt börja bryta en eventuell tilltagande depressivitet, helt enkelt bromsa en negativ utveckling. Därför kommer vi tidigt inom terapin intressera oss för hur din vardag ser ut i nutid. KBT är känd för att mest titta framåt men när det gäller depression kommer ändå en tid ägnas åt det som varit. Det går helt enkelt inte bara att ställa siktet framåt för att börja känna sig glad och positiv igen. Även om då skulle fungera för en tid kan det istället framkalla en oro och ångest över att hamna tillbaka i en depression. För att få en långsiktigt hållbar förändring behöver man förklaringar till varför man hamnat i en depression. Ökad kunskap ger dig makten att framåt i livet kunna navigera på ett sätt att du i möjligaste mån undviker återkommande besvär.

Kontakta oss direkt för att bryta med din depression.