Ångest är ett tillstånd av stark och ibland ihållande oro. Att i vissa situationer känna viss ångest är för de flesta naturligt. Men när man inte kan koppla ihop känslan med någon särskild händelse utan ångesten finns där ändå kan det bli besvärande. Tankarna går då lätt i negativ riktning vilket kan ge ytterligare ångest. Man kan börja tvivla på sin egen förmåga att styra sig själv varpå en så kallad ond spiral kan uppstå. Om man får panikångest kan även flera fysiska symtom uppstå, som exempelvis påverkad andning och yrsel.

terapi mot ångest i Västerås

Bli av med ångest

Alla kan då och då känna av mildare till måttlig ångest utan att det behöver innebära något större problem, och därför inget man behöver hjälp med. När ångesten blir mer påtaglig, kommer allt oftare eller om man får panikångest bör du söka hjälp. Hos oss kan du få hjälp att bli av med ångest genom KBT terapi.

Vi går igenom hur du känner dig och hur ångesten hittills upplevts. Det är viktigt att så snabbt som möjligt påbörja insatserna med att begränsa ångesten genom olika KBT-verktyg parallellt som du får ökad kunskap om det du känner. I stunder av ångest drar tankarna oftast i starkt negativ riktning och har en förmåga att avlösa varandra. Innehållet i dessa tankar är inte alltid verklighetsbaserat. Om du genom din ångest har denna typ av tankar kommer de plötsligt möta motstånd när du påbörjar din terapi hos oss.
Kontakta oss för att bli av med din ångest!

När ska man söka hjälp?

En känsla av ångest har nog de flesta vuxna människor upplevt då och då utan att se det som något särskilt problem. Det handlar då ofta om en situationsbunden ångest, det vill säga att man vet varför man känt ångest. Man kan då koppla känslan till något man upplevt och den har dessutom varit mer eller mindre befogad i situationen. Känslan av ångest upplevs därmed inte som obefogad och således inte heller märklig eller skrämmande.
Om man känner av ångest upprepade gånger utan att veta varför, kommer allt oftare, blir starkare eller kvarstår mer eller mindre bör man söka hjälp.
En panikångest kan komma mycket plötsligt och kan framkalla något som kan beskrivas som en grundångest. En obehaglig känsla av oro ihop med negativa tankar som finns kvar i kroppen. Det är viktigt att så snart som möjligt bryta detta genom terapi.
Kontakta oss gärna i ett så tidigt skede som möjligt.